nota prawna

Wszystkie prawa zastrzeżone

Prawa autorskie do wszelkich utworów wykorzystywanych w witrynie www.delikatesyblask.pl podelgają ochronie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 4 II 1994 roku o ochronie praw autorskich i praw pokrewnych, a korzystanie z nich jest dozwolone wyłącznie w zakresie ustalonym z przedstawicielem właściciela witryny www.delikatesyblask.pl.

Wszelkie znaki towarowe, nazwy lub inne oznaczenia wykorzystane w witrynie www.delikatesyblask.pl należą do ich właścicieli i korzystają z praw ochrony prawnej zgodnie z ustawą z dnia 23 IV 1964 roku, Kodeks cywilny, ustawą z dnia  30 VI 2000 roku, Prawo właśności przemysłowej, oraz innymi właściwymi ustawiami.

Informacje o materiałach wykorzystanych w witrynie www.delikatesyblask.pl

  • projekt graficzny dostarczony na zasadzie licencji przez zewnętrzną firmę projektująca grafikę na potrzeby witryn internetowych
Nasze sklepy Dołącz do nas